Permakultūra

“Permakultūra ir filozofija, kas strādā ar, nevis pret dabu,

kas balstās uz ilgiem un pārdomātiem novērojumiem, nevis ilgu un neapdomātu darbu,

un kas uz augiem un dzīvniekiem skatās, ņemot vērā visas to funkcijas,

nevis aplūko teritoriju kā viena produkta sistēmu.”

Bils Molisons, permakultūras aizsācējs

„Vienīgais ētiskais lēmums ir uzņemties atbildību par mūsu un mūsu bērnu eksistenci. Laiks, kad tas ir jādara, ir TAGAD.“

– Bils Molisons,

permakultūras aizsācējs

permaculture-garden_markus-p-pan

Permakultūras dārzu veido, iedvesmojoties no dabā sastopamajām formām. Tam ir ne vien estētisks, bet arī praktisks pamats – robežjoslās novērojama vislielākā augu daudzveidība, šādas dobes nodrošina apstākļu dažādību (saule, vējš, mitrums) un palielina iestādāmo augu daudzumu. Foto: no Marcus Polz personīgā arhīva.

Jēdziens „permakultūra“ cēlies no angļu valodas vārdu savienojuma „permanent culture“. Pamatā ar to saprot ilgtspējīgu lauksaimniecību vai saimniekošanu, taču permakultūra nav vienīgi praktisku zināšanu kopums. Tā ir arī teorētisku un filozofisku principu un resursu avots, kas aptver cilvēka dzīves, domāšanas veidu un veido viņa rīcības pamatu.

Permakultūra uz dabu skatās kā kopumu jeb ekosistēmu, kuru, rūpīgi un ilglaicīgi novērojot, papildināt ar citu, pēc dabas principiem funkcionējošu ekosistēmu – permakultūras dārzu.

Interesanti, ka ar vārdu salikumu „permakultūras dārzs“ permakultūras praktizētāji saprot ne vien dabai draudzīga un ražas nesoša dārza izveidošanu, bet arī energoefektīvu dzīvojamo ēku izbūvi, ekonomisku un funkcionālu palīgēku novietojumu un pat tuvāko īpašuma apkārtni.

Patiesi permakultūras dārzs tiek iedalīts vairākās zonās, par galveno pamatprincipu ņemot vērā to, cik bieži ikdienā apmeklējam katru no zonām. Šāda principa ievērošana nodrošina teritorijas efektīvu izmantošanu un dabas un cilvēkresursu ekonomiju.

Zona 00
Zona 00 ir pats cilvēks (iekšējā harmonija, savstarpējās attiecības).
Zona 0
Zona 0 ir cilvēka mājoklis, kas tiek projektēts pēc ilgtspējīgas būvniecības principiem, ņemot vērā saules virzību ziemā un vasarā, valdošos vēja virzienus u.c. īpašniekam būtiskus faktorus.
Zona 1
Pirmajā zonā tiek izvietoti permakultūras dārza elementi, kuriem nepieciešamas mūsu ikdienas rūpes, piemēram, vistu kūts un siltumnīca, vai kurus izmantojam katru dienu, piemēram, garšaugu dārziņš jeb permakultūrā – garšaugu spirāle un komposts.
Zona 2
Otrajā zonā atrodas augļu dārzs, uzturas vistas, pīles un mājvietu rod citi mazi dzīvnieki.
Zona 3
Trešā zona ir zona, kas nes ekonomisku labumu. Tajā ietilpst kūtis, pļavas lopu ganībām, dīķi, kuros audzē zivis un labības lauki. Šī zona bieži vien ir tikai saimniecībām, kas nodarbojas ar lopkopību, zivsaimniecību vai audzē graudus.
Zona 4
Ceturtajā zonā atrodas meži, no kuriem iegūst kokmateriālus un malku.
Zona 5
Piektā zona ir viena no svarīgākajām zonām. Tā ir teritorija, kas ietilpst mūsu īpašumā, taču kurā apzināti izvēlamies „nedarīt neko“ jeb atstāt dabu neskartu tādu, kāda tā ir.
Zona 6
Sestā zona ietver teritoriju aiz mūsu īpašuma robežām, kuru regulāri apmeklējam, piemēram, ezeri vai upes, kurās dodamies peldēties, vai mežs, kurā lasām ogas vai sēnes.

Neskatoties uz īpašuma lielumu, tajā vienmēr būs zonas 00, 0, 1, 2 un 5.

Visas zonas atrodas savstarpējā mijiedarbībā un katrs permakultūras elements (jebkas, kas tiek būvēts, ievērojot permakultūras principus – dzīvojamā māja, komposts, garšaugu spirāle, paceltās dobes (angliski – „raised garden beds“), siltumnīca zemē („walipini“) augu žāvētājs ar saules palīdzību, soliņš, uz kura apsēsties utt.) ir daudzfunkcionāls un savā vietā atrodas vairāku iemeslu dēļ.

Piemēram, vistu kūts, kas izvietota tuvu pie mājas, ražo siltumu, kas palīdz apsildīt māju, ir viegli uzturama, cāļi un vistas pastaigājoties tuvu esošajā siltumnīcā, kašājoties smiltīs, saceļ putekļus, kas nosēžas uz augu lapām un kalpo par labu mēslojumu.

Šī principa dēļ permakultūra tiek dēvēta par lauksaimniecības metodi, kas piemērota slinkiem lauksaimniekiem. Protams, tajā ir sava daļa taisnības – labi iekopts permakultūras dārzs funkcionē kā patstāvīga ekosistēma, uzturēšanā prasot minimālu piepūli.

Permakultūras dārza plānošanā dārzs tiek sadalīts zonās, atkarībā no tā, cik bieži katra no tām tiek izmantota ikdienā.

Permakultūras dārza plāns, kurā redzams dārza iedalījums zonās. Foto: Agnese Tukāne, permakultūras dārza plānošanas nedēļa “Iņķos” 2016.gada septembrī.

Tomēr ir skaidrs, ka aiz plaukstoša permakultūras dārza slēpjas pamatīgas zināšanas un liels darbs, kas ieguldīts vides novērošanā, ārējo faktoru apzināšanā (saule, vējš, uguns, ūdens, savvaļas dzīvnieki, trokšņi, putekļi), piemērotā permakultūras elementu izvietojumā un ilgtermiņa plānošanā.

Tas nebūt nenozīmē, ka permakultūras dārzs, tiklīdz tas ir pabeigts, vairs nemainīsies, gluži otrādi – tas joprojām tiek uztverts kā dzīva un mainīga ekosistēma, kas laika gaitā attīstīsies. Būtiskā atšķirība slēpjas faktā, ka permakultūras elementi netiek izvietoti haotiski – darot un reizē domājot – bet nozīmīgs laika apjoms tiek veltīts plānošanas procesam.

Ieteicamais permakultūras projektu attīstības modelis seko šādiem soļiem:

1) Informācijas ievākšana
Pavēro savu īpašumu cauri gadalaikiem, pievēršot uzmanību tādiem aspektiem kā gaisa temperatūra un tās svārstības, zemes un ēku novietojums attiecībā pret debespusēm, saule, vējš, augsnes kvalitāte un atšķirības, kādi savvaļas augi iemīļojuši konkrētu teritoriju u.tml.
2) Informācijas analīze
Ievēro, kur visbiežāk spīd saule, kur ir visstiprākais vējš, kur aug mitrumu mīloši augi, kur augsne ir sausa utt. Ar visaptverošu jautājumu sarakstu tevi nodrošinās sertificēti permakultūras dizaineri.
3) Dārza plānošana
Permakultūrā dārza plānošana tiek saukta par dārza dizainu. Ņemot vērā īpašuma lielumu un īpašnieku vēlmes un vajadzības, tiek veikts zonu plānojums un atrasts atbilstošu permakultūras elementu visveiksmīgākais izvietojums.
4) Īstenošana
Tikai pēc visiem iepriekšējiem soļiem vari ķerties pie sava projekta īstenošanas. Tie nodrošina to, ka īpašums patiesi atbildīs permakultūras principiem – būs viegli kopjams, energoefektīvs, veicinās augu dažādību un būs pienesums apkārt esošajai videi.
Permakultūras dārzs tiek plānots uz ilgstošu novērojumu pamata. Foto: Agnese Tukāne, permakultūras dārza plānošanas nedēļa “Iņķos” 2016.gada septembrī.

Permakultūras dārzs tiek plānots uz ilgstošu novērojumu pamata. Foto: Agnese Tukāne, permakultūras dārza plānošanas nedēļa “Iņķos” 2016.gada septembrī.

Jāsaka arī, ka permakultūra nav nekas jauns un nebijis. Zināšanas par augu saderību, dārza un ēku izvietojumu attiecībā pret debespusēm, sēšanai un stādīšanai labvēlīgajām dienām atbilstoši mēness kalendāram, sauli vai ēnu mīlošiem augiem utt. joprojām tiek plaši pielietotas lielākajā daļā lauku sētu.

Permakultūra šīs zināšanas sistematizē un papildina tādā veidā, ka ieguvējs ir gan cilvēks, gan daba, gan sabiedrība. Par to stāsta arī permakultūras trīs ētikas pamatprincipi.

Permakultūra balstās uz trīs ētikas pamatprincipiem:

1

Gādība par Zemi
Plānojot dārzu, rūpes par planētu, resursu efektīvu izmantošanu, augsni un tajā mītošajām dzīvajām būtnēm vienmēr tiek liktas pirmajā vietā. Lai netraucētu to dzīvi un nenodarītu tiem pāri, permakultūrā pēc iespējas mazāk izmanto zemes rakšanu. Tā vietā bieži tiek izmantota mulčēšana.

2

Gādība par cilvēkiem
Tā ir gādība gan par savu ģimeni, gan kaimiņiem un sabiedrību kopumā. Varbūt ir būves vai aprīkojums, kuru varat dalīt ar kaimiņiem? Ieguvums būs gan visām pusēm ekonomiski izdevīgs, gan dabai draudzīgs (tiek patērēts mazāk resursu), turklāt veicinās komunikāciju un, cerams, cita veida sadarbību cilvēku starpā.

3

Godprātīga pārpalikumu sadale
Efektīvi izveidoti permakultūras dārzi ir ļoti auglīgi un nesīs ražu, ar kuru visdrīzāk vienas ģimenes vai kopienas vajadzībām būs par daudz. Daloties tajā ar citiem, ieguvēji būs ne tikai viņi (iespēja lietot bioloģisku pārtiku, piemērs, ko sniedzat), bet arī jūs (sadarbība, materiāls guvums) un planēta.

Permakultūra ir ne vien zinātnisks principu un paņēmienu kopums, bet filozofija, kas palīdz mainīt domāšanas veidu no individuāla uz kolektīvu, no patērētāja kļūt par pašpietiekamu mājražotāju, un no „visas pasaules vainotāja“ par atbildību uzņemties spējīgu personu, kas rīkojas.

Tas ir veids, kā arvien vairāk un vairāk cilvēku gan Latvijā, gan ārzemēs izrāda savu mīlestību un rūpes par dabu un tās daudzveidības saglabāšanu. Permakultūra ir uz rīcību vērsta atbilde mūsdienu globālajai vides situācijai.

Permakultūra māca vērot, saglabāt atvērtu prātu, mācīties, plānot, attīstīt, domāt ilgtermiņā un meklēt radošus risinājumus. Tā ir nesteidzīga uz cilvēciskām attiecībām un sadarbību balstīta metode, pretstatā mūsdienu tehnoloģiju, ātru risinājumu un savā ziņā atsvešinātības laikmetam.

Taču permakultūra nav tikai lauku viensētu īpašnieku privilēģija. Permakultūras projekti tiek attīstīti gan urbānā vidē (piemēram, jumta dārzi, vertikālie dārzi), piemājas mazdārziņos, gan kalnainos apvidos tūkstošiem metru virs jūras līmeņa un pat tuksnešos.

Pat ja jums nepieder īpašums, kurā iespējams iekopt permakultūras dārzu, dabas modeļus un principus iespējams ietvert dzīvesvietas plānošanā, apdzīvoto vietu projektēšanā, ēku būvniecībā un galu galā – dzīvesveidā.

Permakultūra patiesi ir dzīvesveids. Dzīvesveids tiem, kas ir gatavi sadarboties gan ar dabu, gan citiem, un atpakaļ iegūt daudz vairāk par ieguldīto – nenovērtējamu gandarījumu un dzīves uztveres maiņu.

       Izmantotie informācijas resursi:

Vairāk par permakultūru vari uzzināt, apmeklējot:

Par “Dragon Dreaming”